Slup     Administrujemy miejskimi słupami ogłoszeniowymi w Bartoszycach.

     Plakatowanie odbywa się w poniedziałki, środy i piątki. Plakaty rozwieszamy wyłącznie w miejscach dozwolonych.
W powiecie bartoszyckim na ogólnodostępnych tablicach i słupach ogłoszeniowych, natomiast w Bartoszycach na naszych
17 słupach ogłoszeniowych.

 

Kliknij i zapoznaj się:  Regulamin Lista lokalizacji Druk zamówienia

 

Mapa tablic i słupów ogłoszeniowych w Bartoszycach Mapa tablic i słupów ogłoszeniowych w powiecie
mini mapa bartoszyce plakaty Mapa powiatu bartoszyckiego - plakatowanie

 

      Plakaty należy dostarczyć minimum na dzień przed terminem rozwieszenia. Prosimy o dostarczenie większej liczby plakatów, na wypadek bezprawnego zaklejenia, zniszczenia czynnikami atmosferycznymi bądź działaniem osób trzecich, za które administrator nie odpowiada.

KODEKS WYKROCZEŃ Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je
na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

Plakaty zostaną wywieszone po dokonaniu opłaty. Minimalny okres wywieszenia plakatów w Bartoszycach wynosi 1 tydzień.
W powiecie bartoszyckim opłata jest równoznaczna z jednorazowym umieszczeniem plakatu bez kontroli czasu ekspozycji.

Cennik rozwieszenia plakatów

BARTOSZYCE - 17 słupów

Cena za 1 plakat na 1 punkcie - 7 dni ekspozycji

POWIAT BARTOSZYCKI - 14 słupów + 62 tablice

Cena za jednorazowe rozwieszenie bez kontroli czasu ekspozycji

Format A0
(84 x 119 cm)
19,00 zł

Format A1
(59 x 84 cm)
14,00 zł

Format A2
(42 x 59 cm)
10,00 zł

Format A3
(30 x 42 cm)
8,00 zł

Format A4
(21 x 30 cm)
7,00 zł

Format A5
(15 x 21 cm)
6,00 zł

Gmina Bartoszyce
23 plakaty
100 zł

Gmina Bisztynek
19 plakatów
115 zł

Gmina Górowo Ił.
27 plakatów
145 zł

Gmina Sępopol
18 plakatów
120 zł

Format C0
(92 x 130 cm)
19,50 zł

Format C1
(65 x 92 cm)
14,50 zł

Format C2
(46 x 65 cm)
10,50 zł

Format C3
(32 x 46 cm)
8,50 zł

Format C4
(23 x 32 cm)
7,50 zł

Format C5
(16 x 23 cm)
6,50 zł

2 słupy - 4 plakaty
Bezledy, Żydowo

19 tablic - 19 plakatów
Wojciechy x2,
Bezledy x2, Kiertyny małe,
Kromarki, Minty, Osieka, 
Łapkiejmy, Nowe Witki,
Połęcze, Galiny x3,Węgoryty, Maszewy,
Łabędnik,
Wardomy, Sędławki
3 słupy - 6 plakatów
Bisztynek x3

13 tablic - 13 plakatów
Wozławki, Sątopy x3, Sątopy-Samulewo x4, Wojkowo x2, Grzęda, Janowiec, Paluzy

6 słupów - 12 plakat.
Górowo Ił. x5, Kamińsk 

15 tablic - 15 plakatów
Piaseczno, Gruszyny, Pieszkowo x2, Kandyty, Skarbiec, Stega Mała, Dzikowo Ił., Paustry, Kamińsk x4, Piasek, Bądle

3 słupy - 6 plakatów
Sępopol x3


12 tablic - 12 plakatów

Wiatrowiec, Sępopol x2, Romankowo, Miedna, Masuny x2, Dzietrzychowo, Smolanka, Liski, Przewarszyty, Judyty

Format B0
(100 x 141 cm)
20,00 zł

Format B1
(70 x 100 cm)
15,00 zł

Format B2
(50 x 71 cm)
11,00 zł

Format B3
(35 x 50 cm)
9,00 zł

Format B4
(25 x 35 cm)
8,00 zł

Format B5
(18 x 25 cm)
7,00 zł

Rabat 10% za minimum 14 dni ekspozycji  /  rabat 20% za minimum 28 dni ekspozycji
1 plakat „B1” na dachu słupa ogłoszeniowego - 7 dni EKSPOZYCJI - 20 zł